پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 26 May 2022 12:54:07 +0430Thu, 26 May 2022 12:54:07 +04302024اصلاح آ‌ئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن/ موافقت با افزایش سرمایه بیمه فوت و حوادث بازنشستگان و مستخدمین رسمی دستگاه‌های اجرایی/ گزارش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از وضعیت منابع آب ژرفی ایران در جلسه هیات دولت انجام شدهیات وزبران با افزایش سرمایه بیمه فوت و حوادث بازنشستگان و مستخدمین رسمی دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.http://www.president.ir/fa/1325352021-11-10 12:59:48018217421320825