پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Oct 2021 07:22:00 +0330Sun, 24 Oct 2021 07:22:00 +03302024یکی از سرمایه‌های قابل توجه کشورهای D-8، در کنار فرهنگ غنی اسلامی و سرمایه عظیم انسانی، بازار گسترده 8 کشور و دیگر کشورهای مسلمان جهان است. با اتکا به این بازار، می‌توان در حوزه‌هائی که سرمایه‌گذاری عظیم و بازار بزرگ می‌طلبد، با همکاری یکدیگر، سرمایه گذاری مشترک داشته باشیم. طرح مگا پروژه‌های بزرگ صنعتی و تحقیق و توسعه در حوزه‌های اقتصاد نوین، که پیش از این در این سازمان، مورد مطالعه و تصمیم گیری قرار گرفته است، شایسته توجه مجدد و اقدام جدی‌تری می‌باشد.یکی از سرمایه های قابل توجه کشورهای دی 8 در کنار فرهنگ غنی اسلامی و سرمایه بزرگ انسانی، بازار گسترده 8 کشور و د یگر کشورهای مسلمان جهان استhttp://www.president.ir/fa/1205802021-04-08 20:37:34028722297232297231