پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 18 Sep 2021 00:22:06 +0430Sat, 18 Sep 2021 00:22:06 +04302024جمهوریت، انتخابات و آراء مردم، بنیان و اساسی است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است/مبنای حکومت ما آرای مردمی است / نظارت بر فعالیت وزیر و دولت کار رئیس جمهور است و جایی در قانون نداریم که مجلس بر کار وزیر نظارت کند/ مبنای این دولت درمورد منشور حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی است/ در زمینه فضای مجازی و دولت الکترونیک و شفافیت، کار بسیار بزرگی در این دولت انجام شده استدر مورد برداشت از قانون اساسی و تفسیر آن فهم مشترک وجود ندارد و حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه هم در این مورد مثل هم نمی اندیشند مراجعه به آرای مردم در اصل 59 قانون اساسی پیش بینی شده و می توان در موضوعات بسیار مهم از این اصل استفاده کرد قانون اساسی ایران از قانون های قابل توجه در جهان است و می توانیم به آن ببالیم در اصل 134 قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است بعد از رهبری، رئیس جمهور دومین مقام عالی کشور است به موجب اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است لغو 6 قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت علیه ایران از افتخارات بزرگ دولت یازدهم بود موفقیت های این دولت در دعاوی حقوقی بین المللی در تمام دولت های قبلی کم سابقه است طرح تحول سلامت یکی از اقدمات مهم این دولت در حوزه بهداشت و درمان است دو برابر شدن تعداد روستاهای صاحب گاز و 10 برابر شدن روستاهای برخوردار از آب آشامیدنی سالم و پایدار، از افتخارات این دولت استرئیس جمهور در نشست حقوق اساسی و شهروندی:رئیس جمهور با تاکید بر جایگاه ویژه قانون اساسی در کشور تصریح کرد که قانون اساسی در واقع نظام‌مندی حکومت، چارچوب بخش‌های مختلف حاکمیت، رابطه آنها با یکدیگر و مهم‌تر از آن رابطه مردم با حکومت را تبیین کرده و توضیح می‌دهد.http://www.president.ir/fa/1187372020-12-21 10:22:19011873611875828717422170289867