پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irMon, 08 Aug 2022 06:42:52 +0430Mon, 08 Aug 2022 06:42:52 +04302024طی این 7 سال برغم فراز و نشیب ها و کاهش قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته ای تا سال 94، توانستیم پایه های مقاومت کشور در برابر فشارهای بیرونی را تقویت کنیم /به برکت همین مقاومت و ایستادگی بود که از سال 97، آمریکا در هر قطعنامه ای که علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل برد، ناموفق بود و شکست خورددر مجموع تا سال 97 در طول مدت 7 سال علیرغم فراز و نشیب‌ها، علیرغم کاهش قیمت نفت، علیرغم اینکه مذاکرات هسته‌ای کمی طولانی شد تا سال 94 به ثمر نهایی برسد توانستیم در شرایط اقتصادی کشور و شرایط سیاسی به وجود آمده کلیه پایه‌های قدرت مقاومت کشور را در برابر فشارهای بیرونی تقویت کنیم. به برکت همین فضا بود که از سال 97 می‌بینیم که هر قطعنامه‌ای که آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد ارائه کند ناموفق هست. در آن دوران یعنی دوران قبل از سال 92 هر قطعنامه‌ای که می‌خواست علیه ایران تصویب شود روسیه و چین هم رای مثبت علیه ایران می‌دادند اما در این دوره شرایطی را به وجود آوردیم و قدرت سیاسی‌ای را به وجود آوردیم که آمریکا در سازمان گاهی یک یا دو رای بیشتر نداشت و همه قدرت‌های بزرگ اعم از اتحادیه اروپا، روس، چین با آمریکا مخالفت کردند. تنها مساله سیاسی نبود، در زمینه حقوقی هم به هر دادگاه بین‌‌المللی علیه آمریکا رفتیم در مراحل اولیه موفقیت بدست آوردیم که البته مراحل نهایی آن در مسیر جریان حقوقی خود هست که باز امیدواریم به موفقیت نهایی برسیم. همه این شرایط باعث شد که ما قدرت دفاعی خود را بیش از هر زمان دیگر تقویت کردیم.شرایط ما در این 7 سال به گونه‌ای است که قدرت دفاعی ما نسبت به 8 سال پیش قابل مقایسه نیست مخصوصا در سلاح‌های راهبردی، در زمینه دریایی، در زمینه ناوچه‌ها، در زمینه زیردریایی‌ها، در زمینه جنگنده‌ها، در زمینه هلیکوپتر، در زمینه موشک‌ها، در زمینه پدافند، مقایسه کنیم شرایط امروز کشور را با 7 سال، 8 سال پیش می‌بینید این قدرت ما چند برابر شده و این در سایه موفقیت‌هایی بود که در فضایی که به وجود آوردیم و در شرایط اقتصادی توانستیم بنیه دفاعی کشور را از هر زمان دیگر قوی‌تر و تقویت کنیم. http://www.president.ir/fa/1184392020-12-02 16:20:472128722288783288784