كليپ

اگر دریاچه بخواهد به سطح اکولوژیک مورد انتظار برسد، چند سال دیگر کار دارد/ کارهای انجام شده برای دریاچه ارومیه جزو اقدامات ماندگار دولت های یازدهم و دوازدهم خواهد بود/ بحمدالله در مسیر احیای کامل دریاچه ارومیه هستیم

اگر دریاچه بخواهد به سطح اکولوژیک مورد انتظار برسد، چند سال دیگر کار دارد/ کارهای انجام شده برای دریاچه ارومیه جزو اقدامات ماندگار دولت های یازدهم و دوازدهم خواهد بود/ بحمدالله در مسیر احیای کامل دریاچه ارومیه هستیم

دریاچه ارومیه از چند سال پیش در مسیر احیا قرار گرفت و تلاش های بسیار زیادی شده است که سالانه یک میلیارد متر مکعب آب از مناطق و مسیرهای مختلف وارد این دریاچه شود/ با تکمیل سدهای باقیمانده  انشالله دریاچه ارومیه شرایط جدیدی پیدا خواهد کرد و در مسیر سلامت قرار می گیرد

دریاچه ارومیه از چند سال پیش در مسیر احیا قرار گرفت و تلاش های بسیار زیادی شده است که سالانه یک میلیارد متر مکعب آب از مناطق و مسیرهای مختلف وارد این دریاچه شود/ با تکمیل سدهای باقیمانده انشالله دریاچه ارومیه شرایط جدیدی پیدا خواهد کرد و در مسیر سلامت قرار می گیرد

دریاچه ارومیه یکی از مسائل مهم محیط زیستی کشور است/ اگر برای دریاچه ارومیه سرمایه گذاری و برنامه ریزی نمی کردیم، امروز به یک محیط خشک پر از نمک تبدیل می شد و حیات را در منطقه از بین می برد/ در این دولت 15 هزار میلیارد تومان برای دریاچه ارومیه اعتبار هزینه شده و کارهای بسیار مهمی درباره این دریاچه انجام شده است

دریاچه ارومیه یکی از مسائل مهم محیط زیستی کشور است/ اگر برای دریاچه ارومیه سرمایه گذاری و برنامه ریزی نمی کردیم، امروز به یک محیط خشک پر از نمک تبدیل می شد و حیات را در منطقه از بین می برد/ در این دولت 15 هزار میلیارد تومان برای دریاچه ارومیه اعتبار هزینه شده و کارهای بسیار مهمی درباره این دریاچه انجام شده است

رساندن آب دریا به وسط کویر در شرق کشور، یعنی حفاظت از محیط زیست / در دولت یازدهم و دوازدهم در محیط زیست کار بسیار عظیم و بزرگی صورت گرفته که دستگاه های مختلف در آن حضور داشته اند/ در محیط زیست باید با کشورهای همسایه و منطقه همکاری کنیم و همسایگان ما باید در تصرف آب رودخانه ها عدالت را رعایت کنند/ باید در مجامع بین المللی و سیاسی و انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در زمینه آب و خاک با همراهی همه کارهای بزرگ و مهمی انجام شود

رساندن آب دریا به وسط کویر در شرق کشور، یعنی حفاظت از محیط زیست / در دولت یازدهم و دوازدهم در محیط زیست کار بسیار عظیم و بزرگی صورت گرفته که دستگاه های مختلف در آن حضور داشته اند/ در محیط زیست باید با کشورهای همسایه و منطقه همکاری کنیم و همسایگان ما باید در تصرف آب رودخانه ها عدالت را رعایت کنند/ باید در مجامع بین المللی و سیاسی و انجام کارهای علمی و تحقیقاتی در زمینه آب و خاک با همراهی همه کارهای بزرگ و مهمی انجام شود

دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت سلامت و محیط زیست بوده است / در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، بهداشت و درمان و توسعه بیمه برای موضوع سلامت وارد عمل شدیم/ اگر منصفانه قضاوت شود کارهای انجام شده در زمینه محیط زیست در این دولت کاملا مشهود است / مجموعه عظیمی از کارهای محیط زیستی در این دولت طی 8 سال گذشته انجام شده است / گازرسانی به روستاها را از 14 هزار روستا به 33 هزار روستا افزایش دادیم که این یک اقدام محیط زیستی است

دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت سلامت و محیط زیست بوده است / در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، بهداشت و درمان و توسعه بیمه برای موضوع سلامت وارد عمل شدیم/ اگر منصفانه قضاوت شود کارهای انجام شده در زمینه محیط زیست در این دولت کاملا مشهود است / مجموعه عظیمی از کارهای محیط زیستی در این دولت طی 8 سال گذشته انجام شده است / گازرسانی به روستاها را از 14 هزار روستا به 33 هزار روستا افزایش دادیم که این یک اقدام محیط زیستی است

تبریک ایام مبارک و مسعود میلاد امام هادی (ع) و عید غدیر خم /  در 8 سال گذشته مناطق آزاد فعالیت بسیار خوبی کردند/ از ابتدای دولت تلاش ما این بود که مناطق آزاد از مناطق وارد کننده کالا به صادرکننده و مراکز تولیدی و جذب سرمایه داخلی و خارجی تبدیل شود/ امروز 15 منطقه آزاد  در کشور فعال هستند که می توانند کشور را در مسیر تعامل سازنده با کشورهای همسایه و جهان قرار دهند

تبریک ایام مبارک و مسعود میلاد امام هادی (ع) و عید غدیر خم / در 8 سال گذشته مناطق آزاد فعالیت بسیار خوبی کردند/ از ابتدای دولت تلاش ما این بود که مناطق آزاد از مناطق وارد کننده کالا به صادرکننده و مراکز تولیدی و جذب سرمایه داخلی و خارجی تبدیل شود/ امروز 15 منطقه آزاد در کشور فعال هستند که می توانند کشور را در مسیر تعامل سازنده با کشورهای همسایه و جهان قرار دهند

اعتراض حق روشن مردم است و اگر عده معدودی را کنار بگذاریم ، بقیه مردم به حق خود اعتراض قانونی  می کنند/ وزارت نیرو کارهای بسیار زیاد و ارزشمندی در کشور انجام داده است/ همه کارهای تولید بیش از 17 هزار مگاوات برق انجام شده بود اما بخاطر تحریم اجرایی نشد، ما با یک جنگ روبرو شدیم و مقداری از ظرفیت نیروگاهی ما آنطور که دلمان می خواست اضافه نشد اما در این دولت 20 هزار مگاوات برق به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد

اعتراض حق روشن مردم است و اگر عده معدودی را کنار بگذاریم ، بقیه مردم به حق خود اعتراض قانونی می کنند/ وزارت نیرو کارهای بسیار زیاد و ارزشمندی در کشور انجام داده است/ همه کارهای تولید بیش از 17 هزار مگاوات برق انجام شده بود اما بخاطر تحریم اجرایی نشد، ما با یک جنگ روبرو شدیم و مقداری از ظرفیت نیروگاهی ما آنطور که دلمان می خواست اضافه نشد اما در این دولت 20 هزار مگاوات برق به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شد