در آیین تحلیف ریاست جمهوری: دولت دست خود را برای اجرای قانون برنامه، به سوی تمام ارکان کشور، سیاسیون و مردم دراز می کند/ به مردم نشان دهیم که می‌توانیم علیرغم اختلاف‌نظرها، در مسائل اصلی به اتفاق‌نظر برسیم

شنبه 14 مرداد 1396 - 21:20

شناسه خبر: 99964