ادای سوگند دکتر روحانی در آئین تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم

شنبه 14 مرداد 1396 - 21:09

شناسه خبر: 99959