دکتر روحانی در دیدار فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

شنبه 14 مرداد 1396 - 10:35

شناسه خبر: 99908