در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری: با اولویت دادن به تولید و اشتغال، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی، انقلاب اقتصادی را هدف گرفته ایم

پنجشنبه 12 مرداد 1396 - 16:21

شناسه خبر: 99903