در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری: امام رضا(ع)؛ مهربانی، تدبیر، مدارا، گفتگو و سیاست را به ما آموخت

پنجشنبه 12 مرداد 1396 - 16:11

شناسه خبر: 99896