در جلسه هیات دولت : دولت در کنار سایر قواست ، وقت حاشیه سازی نیست و باید به فکر مردم بود/ اولویت دولت اشتغال و تولید است

چهارشنبه 28 تير 1396 - 20:24

شناسه خبر: 99798