در جلسه هیات دولت : کابینه و دولت باید مظهر امید و وحدت ملی باشد/ دولت تسلیم قانون اساسی است اما همه باید به پیام انتخابات توجه داشته باشند

چهارشنبه 28 تير 1396 - 20:23

شناسه خبر: 99797