در جشنواره عمران سلامت : دکتر هاشمی از پرتلاشترین وزرای دولت یازدهم بود/ از مدیران موفق طرح تحول سلامت می خواهم برای خدمت بیشتر در دولت دوازدهم خود را آماده کنند

شناسه خبر: 99748 -

سه شنبه 20 تير 1396 - 17:47

شناسه خبر: 99748

- دولت یادهم و دوازدهم