در همایش بین المللی مقابله با گرد و غبار :هشتاد درصد گرد و غبارهای سرزمینی در ایران، منشاء خارجی دارد/ پدیده خطرناک گرد و غبار در دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است

شناسه خبر: 99682 -

دوشنبه 12 تير 1396 - 11:17

شناسه خبر: 99682

- دولت یادهم و دوازدهم