امین زاده در همایش ملی تعالی خدمات عمومی:

خدمات عمومی باید فراگیر و فارغ از تبعیض ارائه شود تا حس رضایتمندی و اعتماد عمومی تقویت شود/تاکید بر ضرورت تهیه و ارائه پیوست حقوق شهروندی برای همه مصوبات دستگاههای حاکمیتی

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، تامین بخشی اساسی از حقوق شهروندی را، حفظ کرامت و احترام شهروندان از طریق تامین و ارائه مطلوب خدمات عمومی دانست و اظهارداشت: خدمات عمومی باید فراگیر و فارغ از تبعیض ارائه شود تا باعث ارتقای حس رضایتمندی و تقویت اعتماد عمومی مردم شود.

شناسه خبر: 99663 -

دوشنبه 12 تير 1396 - 13:06

دکتر الهام امین زاده روز دوشنبه در همایش «ملی تعالی خدمات عمومی» که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به اینکه غایت حقوق شهروندی تامین کرامت و احترام به شرافت شهروندان است، گفت: احترام به کرامت و شرافت افراد اجتماع وابستگی زیادی به تامین و ارائه مطلوب خدمات عمومی دارد.

وی ارائه بدون تبعیض و فراگیر خدمات عمومی، حاکمیت خوی خادمیت نزد دستگاه های حاکمیتی و عمومی، ترجیح نفع عمومی بر نفع شخصی، ساده سازی قوانین، مقررات و آیین نامه ها به منظور فهم کامل آنها از سوی مردم، دسترسی آزاد همگان به اطلاعات و تلاش برای ارتقای آگاهی و اطلاع مردم از حقوق شان را از مراتب تامین مطلوب خدمات عمومی در ابعاد افقی و عمودی عنوان کرد.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی اضافه کرد: تامین رفاه، امنیت و به ویژه امنیت اقتصادی می تواند زمینه ساز ارتقای آگاهی مردم به حقوق شان و قوانین باشد تا بتوانیم به وضعیتی برسیم که از ورود پرونده های دهها میلیونی به قوه قضائیه پیشگیری شود.

دکتر امین زاده زمینه سازی برای اشراف مردم بر حقوق قانونی شان را جزو خدمات فاخر در ساحت خدمات عمومی توصیف کرد و اظهار داشت: وقتی مردم از حقوق قانونی شان آگاه باشند، دیگر مجبور نخواهند بود کارشان را در یک اداره دولتی با چاپلوسی، التماس و یا گاها تمسک به زور، پیش ببرند. حتی اگر قوانین ساده و شفاف در دسترس مردم بود، اما باز هم عدم آگاهی کافی مردم باعث عدم تامین حقوق قانونی آنها شد، تامین مطلوب خدمات عمومی اقتضا می کند که مسئولان پاسخگو بوده و برای تامین حقوق مردم و ارائه مطلوب خدمات عمومی تلاش کنند.

وی بر ضرورت اصلاح قوانین و حذف قوانین مزاحم ارائه مطلوب خدمات عمومی تاکید کرد و گفت: در عین حال خود شهروندان نیز باید با رعایت حدود و بدون اینکه رفتار آنها مصداق طلبکاری باشد، پرسشگر بوده و دلسوزانه نقادی و پرسشگریی کنند تا حقوق شان تامین شود. شهروندان باید به جای طلبکاری در عرصه تامین و ارائه مطلوب خدمات عمومی مشارکت کنند و بر این موضوع نظارت عمومی داشته باشند.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از لوازم تامین و ارائه خدمات عمومی بهره گیری از فناوری ها و نوآوری برای ملموس و رویت پذیر شدن خدمات عمومی است. یعنی به عنوان مثال مردم باید بدانند مالیاتی که می دهند دقیقا کجا صرف می شود و به ازای آن چه خدمتی دریافت می کنند. این مساله باعث ایجاد حس اعتماد و ارتقای رضایتمندی عمومی می شود.

دکتر امین زاده با بیان اینکه در حکومتهای استبدادی و اشرافی خدمات عمومی ارائه می شود تا از مردم بهره بیشتری گرفته شود و در جوامع غربی امروزی نیز در عرصه ارائه خدمات عمومی بیش از تامین نیازهای عمومی، به خواست مردم فارغ از میزان فایده و ضرر آن برای کلیت اجتماع توجه می شود، گفت: در اسلام اما ارائه خدمات عمومی تابع نیاز و صلاح جامعه است؛ دقیقا همانگونه که پدر نیاز فرزندانش و صلاح آنها در چگونگی برآوردن این نیاز را در نظر می گیرد.

وی شوراها و شهرداری ها را یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی برای تامین مطلوب خدمات عمومی معرفی کرد و افزود: این نهادها باید در مدیریت شهری، مردم را به شکل واقعی مشارکت داده و از نظرات آنها در اداره همه امور شهر بهره بگیرند تا علاوه بر افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها رضایتمندی عمومی از خدمات خود را نیز ارتقا دهند. نهادهای عمومی و مدنی مردمی باید در این زمینه بیش از گذشته فعال شوند.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: وقتی مردم احساس کنند که متولیان و مسئولان دستگاهها نسبت به آنها و ارائه خدمت به ایشان مسئولیت پذیر هستند، حس مسئولیت پذیری در شهروندان نیز به شکل قابل توجهی تقویت می شود.

دکتر امین زاده همچنین بر ضرورت تهیه و ارائه پیوست حقوق شهروندی برای همه مصوبات دستگاههای حاکمیتی تاکید کرد.

شناسه خبر: 99663

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده