در همایش سراسری قوه قضاییه: قوا هرگز در پی تخریب یکدیگر نبوده اند، اما باید همکاری های بزرگتری داشته باشیم/ استقلال قوا به معنی عدم تعامل در سیاست خارجی و اقتصاد نیست

يکشنبه 11 تير 1396 - 20:05

شناسه خبر: 99642