در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی : میدان باید میدان تحمل باشد و همدیگر، افکار و سلایق مختلف را تحمل کرده، بپذیریم و به رسمیت بشناسیم

شناسه خبر: 99558 -

پنجشنبه 1 تير 1396 - 11:15

شناسه خبر: 99558

- دولت یادهم و دوازدهم