دکتر روحانی در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های زیربنایی، اقتصادی و ورزشی استان فارس

پنجشنبه 31 فروردين 1396 - 13:21

شناسه خبر: 98848