دکتر روحانی در نشست صمیمی جمعی از مردم و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان آذر بایجان شرقی

چهارشنبه 30 فروردين 1396 - 21:29

شناسه خبر: 98834