آغاز بهره برداری از فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی با حضور دکتر روحانی

يکشنبه 27 فروردين 1396 - 13:38

شناسه خبر: 98742