دکتر روحانی در دیدار جمعی از مردم و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان کردستان

شنبه 5 فروردين 1396 - 18:34

شناسه خبر: 98365