بهره برداری همزمان از 23 پروژه اقتصادی و زیربنایی در استان کردستان

شنبه 5 فروردين 1396 - 14:19

شناسه خبر: 98355