آغاز بهره برداری از مجتمع پتروشیمی کردستان

شنبه 5 فروردين 1396 - 13:32

شناسه خبر: 98352