افتتاح همزمان پروژه های اقتصادی و زیربنایی استان خراسان جنوبی

چهارشنبه 2 فروردين 1396 - 17:30

شناسه خبر: 98330