دکتر روحانی در دیدار جمعی از مردم و نخبگان فرهنگی و اجتماعی استان خراسان رضوی

پنجشنبه 19 اسفند 1395 - 13:19

شناسه خبر: 98186