مولاوردی در دیدار وزیر توانمندسازی زنان ژاپن:

تقویت نهاد خانواده در کانون توجه مجموعه نظام جمهوری اسلامی است/ تاکید بر ضرورت تبادل تجربیات موفق و ایده های جدید برای ارتقاء جایگاه و نقش زنان

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در دیدار "کاتسونوبو کاتو" وزیر توانمندسازی زنان ژاپن با اشاره اینکه در نگاه ایرانیان زنان ژاپنی، زنانی سختکوش و قدرتمند هستند که برای خانواده ارزش زیادی قائلند، گفت: در ایران نیز نهاد خانواده و تقویت آن ، در کانون توجه مجموعه نظام جمهوری اسلامی است و زن در نقطه مرکزی کانون خانواده قرار دارد.

سه شنبه 26 بهمن 1395 - 12:25

شهیندخت مولاوردی در این دیدار که عصر سه شنبه به وقت توکیو برگزار شد، خاطرنشان کرد: دکتر روحانی چنانکه در تبلیغات انتخاباتی خود متعهد شده بود، توانمندسازی زنان و تحقق عدالت جنسیتی را در دولت خود مورد توجه جدی قرار داد و انتصاب مدیران زن در سطوح مختلف به ویژه در سطوح میانی مدیریتی در این دولت با تحول جدی مواجه شده است.

مولاوردی اظهار داشت: در دولت یازدهم تلاش کردیم اعتماد را در سه سطح افزایش اعتماد به نفس زنان، افزایش اعتماد دولت به صلاحیت و شایستگی ها و توانمندهای زنان و اعتماد زنان به برنامه های دولت ارتقا دهیم.

وی تصریح کرد: معتقدیم در این مسیر نیازمند تبادل تجربیات موفق و ایده های جدید با کشورهایی هستیم که اشتراکات فرهنگی و تاریخی زیادی با هم داریم. امیدوارم در یک چارچوب مشخص همکاری بتوانیم فعالیتهای مشترک را در زمینه ارتقای نقش و گسترش مشارکت زنان در اداره امور کشورهای خود وارد مرحله جدیدی کنیم.

کاتسونوبو کاتو وزیر توانمندسازی زنان ژاپن نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و تعاملات دیرین دو کشور، به روابط رو به گسترش و چندین دور ملاقات و گفتگوی سران و وزرای امور خارجه ایران و ژاپن اشاره کرد و گفت: یکی از سیاستهای ثابت ژاپن در سالهای اخیر ارتقای سهم و مشارکت زنان در توسعه و اداره امور کشور است و در این راستا همکاری هایی با ایران داریم که امیدوارم به گسترش بیش از پیش تعاملات دو کشور منتج شود.

وی اظهار داشت: به دنبال ایجاد برابری جنسیتی در تمام عرصه ها از اقتصاد و سیاست تا فرهنگ و اجتماع و در تمام سطوح هستیم و برای تقویت توانمندی های مدیریتی زنان به دنبال تغییر نگاه مردان به این موضوع هستیم.

شناسه خبر: 97727