مولاوردی در نشست مقدماتی همایش توسعه کارآفرینی زنان:

به دنبال ایجاد فرصتهای برابر برای زنان در بازار کار هستیم/ محور و مدار توسعه فرهنگی، انسان خلاق ، آگاه و متکی بر دانایی محوری است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به برگزاری همایش ملی توسعه کارآفرینی زنان، چنین همایشهایی را برای دستیابی به مدلهایی برای بهبود فضای کسب و کار زنان راهگشا دانست و تاکید کرد که این اقدامات می توانند در تقویت تعامل و همگرایی دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در مسیر بهبود فضای کسب و کار برای زنان موثر باشند.

شناسه خبر: 97350 -

دوشنبه 4 بهمن 1395 - 17:59

شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در نشست مقدماتی سیزدهمین همایش ملی «توسعه کارآفرینی زنان» فرهنگ سازی برای کارآفرینی را از نکات کلیدی کمک به توسعه اشتغال و کارآفرینی برای زنان دانست و گفت: امروز صاحب نظران توسعه به این نتیجه رسیده اند که توسعه از تغییر باورها و اذهان آغاز می شود و تا در باورها توسعه اتفاق نیفتد، در عمل تغییری رخ نخواهد داد.

معاون رییس جمهوری  در امور زنان و خانواده افزود: باید رویکردها، نگاهها و باورها درباره اشتغال و به ویژه اشتغال برای زنان تغییر کند و این تغییر باید در راستای ایجاد توسعه ای متوازن و انسانی رخ دهد.

مولاوردی اظهار داشت: باید به دنبال توسعه فرهنگی باشیم و توسعه فرهنگی، نیاز به فرهنگ توسعه دارد. محور و مدار توسعه فرهنگی انسان خلاق و آگاه، فارغ از زن یا مرد و متکی بر دانایی محوری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نهادهای آموزشی و فرهنگ ساز در کشور باید نگاه جامعه به شغل و کار را اصلاح کنند تا اشتغال مترادف با پشت میزنشینی نباشد. محتوای آموزشی و کتب درسی سیستم آموزش مقدماتی و عالی کشور و برنامه سازی ها و اطلاع رسانی رسانه هایی مثل صدا و سیما و رسانه های نوین باید نگاه موجود در جامعه به اشتغال و کارآفرینی را اصلاح کنند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: این معاونت در سه سال و نیم گذشته سند سیاستی اشتغال زنان را برای توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار زنان و دختران تهیه و تدوین کرده است که در نوبت بررسی در شورایعالی اشتغال است. در این سند تلاش شده اقتضائات اشتغال زنان با مسئولیتهای خانوادگی آنها تلفیق و تطبیق داده شود.

مولاوردی اضافه کرد: معاونت امور زنان و خانواده به دنبال ایجاد تبعیض به نفع زنان در بازار کار نیست، بلکه به دنبال فرصتهای برابر و ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار هستیم.

شناسه خبر: 97350

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده