امضای پنج سند همکاری تهران و آستانه با حضور روسای جمهور ایران وقزاقستان

پنجشنبه 2 دی 1395 - 11:20

شناسه خبر: 96955