امضای اسناد و یادداشت تفاهم همکاری با حضور روسای جمهور ایران و ارمنستان

چهارشنبه 1 دی 1395 - 13:11

شناسه خبر: 96900