رییس جمهوری در فرودگاه مهرآباد وپیش از ترک تهران به مقصد ایروان

چهارشنبه 1 دی 1395 - 09:03

شناسه خبر: 96879