مولاوردی در نشست تخصصی زنان و عرصه پژوهش:

ریشه مشکلات زنان به دیدگاه جنس دوم بودن زنان باز می گردد/ تغییر ساختارهای بازتولید این مفاهیم در مراکز علمی و پژوهشی ما موضوع و محور فعالیتها باشد

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده روز یکشنبه در نشست تخصصی چالشها، فرصتها و راهبردهای ارتقای زنان در عرصه پژوهش، گفت: اگر بخواهیم ریشه مشکلات زنان در اجتماع را تبیین کنیم، در خلاصه ترین شکل ممکن باید گفت که ریشه این مشکلات به باورها، دیدگاهها و فرهنگ حاکم بر جامعه باز می گردد که در آن زنان نقش جنس دومی دارند و این واقعیتی ملموس در کشورمان و تقریبا همه جهان است.

شناسه خبر: 96742 -

يکشنبه 21 آذر 1395 - 15:51

شهیندخت مولاوردی که در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم سخن می گفت، افزود: این معنای ذهنی که زنان جنس دوم هستند، ساختارهای عینی متناظر با خود را نیز تولید می کند و لذا باید مسائل و مشکلات زنان را به مثابه یک مساله اجتماعی ببینیم.

مولاوردی با اشاره به اینکه همواره سعی کرده ایم تلاش برای رفع مشکلات زنان در حد یک مساله اجتماعی بماند، ولی بعضا کسانی سعی کرده اند آن را به مساله ای سیاسی تبدیل کنند که این خود باعث بروز آسیب به مسائل زنان می شود، اظهار داشت: سیاسی کردن این موضوع ما را از وظایف و ماموریت هایمان دور می کند. مسائل زنان ماهیت اجتماعی دارند، منتها با توجه به ویژگی های این مسائل، نباید برای حل آنها صرفا متکی به آنچه در سپهر اجتماعی رخ می دهد، بود و راه حلهای لازم را فقط در این عرصه جستجو کرد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری تصریح کرد: اینجاست که پای نهاد دانش و عرصه پژوهش به میان می آید تا وجوه نظری و معرفتی مسائل زنان و خانواده را بررسی کند. در عین حال پرداخت آکادمیک نباید ما را از کنشهای عینی و اجتماعی غافل کند چرا که یک رابطه تاثیر و تاثر متقابل را بین این وجوه شاهدیم.

مولاوردی خاطرنشان کرد: هیچ حوزه ای به اندازه پژوهش در مسائل زنان به رهایی از معناها و ساختارهای مساله مند و مساله ساز اجتماعی نمی انجامد. به نظر می رسد پیوند بین بحث پژوهش و بحث کنش، پیوندی عمیق و همه جانبه است که رشته مطالعات زنان، صرف نظر از کمیت و کیفیت تولیدات این رشته، آن را یک کنش و بار اجتماعی و سیاسی منجر به رهایی از ساختارهای مساله ساز و مساله مند می کند.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، رشته مطالعات زنان را محصول خودباوری زنان دانست و با اشاره به تلاشهایی که در دوره قبل برای تعطیلی این رشته شده بود، گفت: امیدواریم این رشته برای تغییر معنا و مفهوم موجود در اجتماع از جایگاه زنان و ساختارهای متناظر بر آن طرحهای نو دراندازد.

مولاوردی ادامه داد: در این راستا می توانیم پرتوهای جدیدی در حوزه پژوهش در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم که مساله اصلی آن این باشد که ساختارهایی که زنان را جنس دوم نگه می دارد، چگونه بازتولید می شود و چگونه می توان آنها را تغییر داد. اینکه تفاوت های طبیعی بین زن و مرد را مطرح کنیم که همواره وجود داشته و هیچ کس شکی در آن ندارد، دیگر بی فایده است و ما از آنها عبور کرده ایم؛ باید تغییر ساختارهای بازتولید این مفاهیم در مراکز علمی و پژوهشی ما موضوع و محور فعالیتها باشد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری اظهارداشت: نهاد آموزش و قانون می توانند به شدت در این تغییرها موثر بوده و به ما در جلوگیری از بازتولید این معانی کمک کنند و به نوعی نرم افزار و سخت افزار لازم را در اختیار ما قرار دهند. این دو نهاد همچنین باید یک خوداندیشی انتقادی هم داشته باشند چرا که تاکنون آنچنان که باید بهره لازم را از آنها برای رسیدن به اهدافمان نبرده ایم.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه تلاش معاونت امور زنان و خانواده در سه و نیم سال گذشته این بوده که نگاهها و توجهات را به مسائل و آسیبهای حوزه زنان جلب کرده و حساسیت زایی لازم را انجام دهد، تصریح کرد: در این مدت تلاش ما حرکت بر اساس رویکردی منطبق بر واقعیات جامعه ایرانی و همخوان با دیدگاه ایرانی-اسلامی بوده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری خاطرنشان کرد: تلاش کردیم ذیل ماده 30 لایحه احکام برنامه ششم توسعه چارچوبی برای حرکت در حوزه زنان و خانواده برای 5 سال آینده تحت عنوان اعمال رویکرد عدالت جنسیتی ایجاد کنیم. چنانچه این رویکرد در جنبه های مختلف اعمال شود، شاهد یک تعادل و توازن در عرصه زندگی، بازار کار و مدیریت در کشور خواهیم بود و همچنین در پایان اجرای برنامه 5 ساله نیز شاخصهایی برای اندازه گیری میزان پیشرفت در این حوزه در اختیار خواهیم داشت.

وی همچنین اضافه کرد: پس از ارائه گزارش مسائل و انتظارات زنان در هیات دولت، مکلف شدیم با کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سندی تهیه کنیم که احتمالا عنوان آن مهارت افزایی یا توان افزایی زنان خواهد بود. در این سند برای مشکلات گروههای مختلف زنان که در سه سال گذشته مسائل آنها را شناسایی کرده ایم، راهکار ارائه خواهیم کرد. تمایل دارم از گزارش این جلسه نیز در تدوین و نهایی کردن این سند استفاده کنیم.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پژوهش در حوزه زنان پیچیده و متفاوت با سایر عرصه هاست، اظهار داشت: نمی توان از ابزارهای معمول برای مشاهده و درک و استنباط مسائل زنان و یافتن منطق درونی آنها استفاده کرد، چرا که مسائل زنان معمولا کمتر بروز عینی یافته و کمتر فاش می شود، حتی خود زنان کمتر به مسائل درونی و خاص زنانه توجه می کنند، این مسائل کمتر به سطح اجتماع می آید و عمدتا زنان راضی به سخن گفتن درباره مسائل خود با دیگران نیستند و لذا کشف روابط علّی میان متغیرها در مسائل زنان آسان نیست.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به اینکه در بسیاری اوقات ابعاد و علل مسائل زنان به دلیل دخالتهای پیش داورانه به طور یکجانبه و کلیشه ای داوری می شوند، تصریح کرد: در جوامعی که جامعه پذیری با پذیرش نظام قدرت محور مردان انجام می شود، مردان مفسر تمام وجوه زندگی اجتماعی بوده و زنان از ورود به عرصه های کلیدی و تعیین سیاستهای کلان جامعه منع شده اند، مسائل زنان پنهان، مبهم و مغفول واقع می شوند.

مولاوردی ضعف اعتماد به نفس و ضعف شدید تخصص گرایی در قلمرو مسائل مرتبط با زنان در میان زنان را از دیگر موانع فرهنگی اصلاح رویکرد و دیدگاه حاکم درباره جایگاه زنان در جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور زنان در حوزه فقاهت و اجتهاد می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. همچنین مساله قانون و تاثیری که می تواند در حل مشکلات داشته باشد نیز نیازمند توجه ویژه و حضور بیشتر و موثرتر زنان در این عرصه است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: در دو دهه گذشته به لحاظ کمیت، شاهد رشد چشمگیر پژوهشهای حوزه زنان بوده ایم، اما مشکلات این عرصه از جمله فقدان ارتباط روش مند میان متولیان امور و محققان حوزه زنان، فقدان برنامه جامع میان و بلند مدت پژوهش در این حوزه، عدم اشراف به اطلاعات روز و اولویتهای مطالعات زنان، فقدان مخازن و شکبه های اطلاعاتی کافی، فقدان ارتباط و هماهنگی میان موسسات علمی و فقدان تبادل کافی تجارب و اطلاعات مراکز تحقیقی زنان باعث شده هنوز نتوانیم به نیازهای اساسی مخاطبان در این حوزه پاسخ مناسب بدهیم.

مولاوردی اظهار داشت: نظام مند نبودن پژوهشها باعث شده است که نتوانیم یک برنامه منسجم و برنامه ریزی معین در این حوزه داشته باشیم و شاهد موازی کاری هم در این حوزه بوده ایم. رشد کمی مطالعات در برخی حوزه ها و کمبود در برخی دیگر از حوزه ها، نشان دهنده این است که برنامه ریزی منسجم و هدفمند در پژوهشهای حوزه زنان و خانواده نداشته ایم که امیدوارم با برگزاری چنین جلساتی این نقص برطرف شود.

شناسه خبر: 96742

- نهاد ریاست‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده