دکتر نهاوندیان در جمع اعضای شورای بین الملل صنایع سوئد

شنبه 20 آذر 1395 - 12:06

شناسه خبر: 96721