در دیدار وزیر تجارت سوئد و نهاوندیان مطرح شد؛

ایجاد شعبه بانکهای ایران در استکهلم/تاکید بر گسترش همه جانبه روابط ایران و سوئد

رییس دفتر رییس دفتر رییس جمهوری در دیدار وزیر تجارت سوئد ، ضمن تاکید بر برنامه ریزیهای بعمل آمده توسط دولت ایران برای جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی گفت: ایران و سوئد می توانند در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله حوزه های مرتبط با انرژی، حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و محیط زیست همکاری کنند.

جمعه 19 آذر 1395 - 20:57

دکتر محمد نهاوندیان با اشاره به پدید آمدن شرایط مساعد پس از برجام برای سرمایه گذاری شرکت های خصوصی  خارجی در ایران و از جمله تمایل برخی از شرکت های سوئدی به این امر گفت: باید شرایط به گونه ای باشد که این همکاری ها با سرعت مناسب، بدون فوت وقت آغاز شود، اهداف و منافع بلند مدت داشته باشد و از همه مهمتر مسیر سرمایه گذاری از سوی هر دو کشور خصوصا از لحاظ تامین منابع مالی با سهولت صورت گیرد.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اهمیت تسهیل امور در بخش بانکی، به ایجاد شعبه بانکهای ایران در سوئد اشاره کرد و اظهارداشت: در صورت تحقق این امر بسیاری از  مشکلات مالی مرتبط با سرمایه گذاری و تعاملات اقتصادی میان شرکت های ایرانی و سوئدی مرتفع می شود و خود همکاری های بانکی میان دو کشور توسعه یافته و سرعت خواهد گرفت.

خانم آن لینده  وزیر تجارت سوئد نیز در این دیدار با استقبال از گسترش روابط در همه زمینه ها با جمهوری اسلامی ایران گفت: توسعه همکاری های اقتصادی و ساماندهی این ارتباط با ایران برای ما بسیار مهم است و راه حل هایی که بتواند دو کشور را به یکدیگر نزدیک کند مورد توجه استکهلم قرار دارد.

وزیر تجارت سوئد ضمن استقبال از پیشنهاد دکتر نهاوندیان مبنی بر ایجاد شعبه بانکهای ایران در این کشور گفت:  سوئد سیاست های تازه ای را در خصوص گسترش تعاملات خود با دیگر گشورها تدارک دیده است و در این راستا از پیشنهادات ایران در توسعه روابط استقبال می کند.

آن لینده اظهارداشت: ما فضای اقتصادی ایران را به دقت مطالعه کرده و با شناختی که به دست آورده ایم برای  توسعه روابط اقتصادی با ایران برنامه ریری کرده ایم.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر بهداشت سوئد به ایران و  اطلاع از اقدامات دولت ایران در بیمه درمانی مردم و انتقال آن به دولت سوئد، این اقدامات را شایسته تقدیر دانسته وگفت: سوئد همچنین از همکاری های پزشکی، دارویی ودرمانی با ایران استقبال می کند و این موضوع می تواند در اولویت همکاری ها قرار گیرد.

شناسه خبر: 96715