مولاوردی در کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری:

کم توجهی به نقش زنان در توسعه شکوفایی شهری می تواند نتایج زیان بار و بسیار وسیعی داشته باشد/ زنان در جهان معاصر به عنوان مخاطب اصلی برای تحقق توسعه هستند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شهرها بستر ایجاد هر نوع تغییر اجتماعی هستند و بسیاری از رفتارهای توسعه ای و چالش های بنیادین مطرح در ساختار توسعه پایدار در محتوای توسعه شهری شکل می گیرند، گفت: زنان از نقش زیادی در توسعه شکوفایی شهری برخوردارند وکم توجهی به این موضوع می تواند نتایج زیان بار و بسیار وسیعی داشته باشد.

شناسه خبر: 96705 -

پنجشنبه 18 آذر 1395 - 12:57

دکتر شهیندخت مولاوردی روز پنج شنبه در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری  در سخنانی با تسلیت شهادت امام حسن عسگری (ع) ،موضوع زنان و توسعه پایدار شهری را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: جامعه بین المللی در اقدامی منسجم و در 2015 سعی کرد تا سند پایدار را به عنوان یک دستور کار مشترک در جهت دستیابی به جهانی بهتر و آینده ای توام با آرامش و شکوفایی برای نسل های بعد به تصویب رساند و اهداف توسعه پایدار در حقیقت یک بیانیه مشترک با لحاظ  آرمان های انسانی است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: امروزه شهرها به عنوان زیست گاه غالب مردم جهان توجه و تمرکز بسیاری را برانگیخته اند و در این سند شهرها نقش موثری برای پیشبرد اهداف توسعه دارند .

مولاوردی خاطرنشان کرد: با پایان یافتن بازه زمانی اهداف توسعه هزاره،  شاخص های توسعه  جایگزین آن گردید و مبنای تلاش تمام کشورهای عضو در سه سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی قرار گرفت. این شاخص ها معیاری برای ارزیابی فعالیت های بشر به طور عام و دولت ها بطور خاص در خصوص توسعه پایدار در 15 سال آتی به شمار می روند.

وی گفت: بر این اساس 7 هدف اصلی و 169 هدف فرعی برای پایان دادن به فقر، مبارزه با بی عدالتی و نابرابری های موجود و تقویت و گسترش رفاه در ضمن حفاظت از محیط زیست تا سال 2030 تبیین شد و در میان این اهداف حداقل یک آرمان به صورت مشخص به زنان و دختران اختصاص یافته است که بسیار قابل توجه است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت:  موضوع جنسیت و شهر غالبا در دو عرصه عمومی  و خصوصی قابل بررسی است در عرصه خصوصی موضوع مسکن و خشونت خانگی و امنیت مطرح می شود و در عرصه عمومی دسترسی به خدمات زیربنایی و روبنایی و بهره برداری رضایت بخش از فضاهای عمومی قابل بررسی هستند.

مولاوردی با بیان اینکه زنان در جهان معاصر به عنوان مخاطب اصلی برای تحقق توسعه هستند ، گفت : زنان  با بنیاد خانواده مرتبط اند و خانواده یک نظام قوام یافته است که معنای زیست و سکونت کاملا به آن پیوسته است. مجموعه فرهنگ ها و روش زندگی مفهومی است که  درک پیوسته از توسعه را سامان می دهد .

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: نظام خانواده در دین مبین اسلام به عنوان محوری ترین چارچوب زیست  معنا دارد و این یک درک متعالی از بودن انسان است درکی که معنا و مفهوم توسعه را با کوچک ترین سلول یک جامعه می سنجد و بخش عمده ای از دستورات و تاکیدات خود را در جهت حفظ بنیاد خانواده معمول می دارد .

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش کلیدی زنان و حضور اجتماعی این قشر از جامعه ، تجربه های بسیار ارزنده ای در این زمینه دارد.

مولاوردی گفت: در ایران تحولات سریع و نامتوازن جمعیت شهری که در برگیرنده 70 در صد از جمعیت کل کشور است اگر چه فرصت های نوینی را برای توسعه فراهم می آورد اما چالش هایی عمیق و گسترده در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در شهرها و کیفیت زندگی شهروندان را موجب می شود .

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: شهر نشینی مبتنی بر اهداف و قواعد  توسعه پایدار قادر است در یک تعادل پویا ضمن ارتقای ظرفیت شهرها برای ایجاد اشتغال و ثروت موجب ایجاد انسجام میان طبقات و فرهنگ ها و اقوام مختلف شود.

مولاوردی در ادامه با اشاره به راهبردای موثر در مسیر توسعه شهری گفت:  تامین امنیت ذهنی و عینی زنان ، مشارکت زنان در امور برنامه ریزی و مدیرت شهرها ، تخصیص عادلانه فرصت هایی شغلی به زنان و مردان بویژه در مشاغل مهم و اثرگذار ، زمینه سازی برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان در ابعاد مختلف شهری ، انعکاس دیدگاه ها و نیازهای گروه های مختلف زنان ، توجه به عدالت جنسیتی در برنامه ریزی های مربوط به  حمل و نقل و تردد در شهرها و بین شهرها ، دسترسی همه مناطق به همه وسایل حمل و نقل عمومی ، امکان دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی و بهداشتی و فراغتی در همه مناطق شهری و تدوین سیاست های حمایتی برای تامین مسکن مناسب بخصوص برای زنان سرپرست خانواراز مهمترین راهبردها برای رسیدن به توسعه شهری محسوب می شوند.

شناسه خبر: 96705

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده