بازدید دکتر روحانی از نمایشگاه عملکرد دولت در رفع مشکلات حاشیه نشینی مشهد مقدس

پنجشنبه 11 آذر 1395 - 10:56

شناسه خبر: 96610