افتتاح تصفیه خانه فاضلاب «خِین عرب» مشهد با حضور رییس جمهوری

پنجشنبه 11 آذر 1395 - 10:44

شناسه خبر: 96609