بهره برداری از طرح آبرسانی به مشهد مقدس از سد ارداک

پنجشنبه 11 آذر 1395 - 09:10

شناسه خبر: 96597