دکتر روحانی در دیدار وزیر خارجه ترکیه

شنبه 6 آذر 1395 - 10:15

شناسه خبر: 96542