تعداد دیگری از تبصره های لایحه بودجه سال 1396 کل کشور در هیات دولت تصویب شد

جلسه فوق العاده هیات دولت به منظور ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، بعد از ظهر سه شنبه به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.

سه شنبه 2 آذر 1395 - 20:17

در این جلسه، ادامه مباحث پیرامون لایحه بودجه سال 1396 کل کشور پیگیری شد و تعداد دیگری از تبصره های آن به تصویب رسید.

شناسه خبر: 96494