امضای سه سند و یادداشت تفاهم همکاری با حضور روسای جمهور ایران و اسلوونی

سه شنبه 2 آذر 1395 - 13:25

شناسه خبر: 96479