دکتر امین زاده از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید کرد

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با حضور در محل برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، از غرفه های رسانه های مختلف حاضر در این نمایشگاه بازدید کرد.

سه شنبه 18 آبان 1395 - 13:33

دکتر الهام امین زاده در این بازدید با تعدادی از رسانه های حاضر در نمایشگاه نیز گفتگو هایی داشت و به سوالات آنها پاسخ داد.

شناسه خبر: 96273