مولاوردی در نشست چالشهای حضور زنان در عرصه مدیریت:

دولت تدبیر و امید ریل گذاری صحیحی در مسیر ارتقای جایگاه زنان در عرصه مدیریت داشته است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده به تاکید دکتر روحانی برای میدان دادن به زنان برای حضور در مناصب مدیریتی در دستگاههای اجرایی اشاره و تصریح کرد: رییس جمهوری به وزرا تاکید کردند که حتما در میان معاونان خود حداقل یک معاون زن از میان زنان شایسته انتخاب کنند و اجازه دهند زنان مدیریتهای کلان را تجربه کرده و اعتماد به نفس لازم برای حضور در میدانهای بزرگ را کسب کنند.

دوشنبه 17 آبان 1395 - 20:38

شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در نشست چالشهای حضور زنان در عرصه مدیریت گفت: اگر برخورداری از حقوق سیاسی برای زنان را معیار و ملاک میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی آنان بدانیم، با وجود فراز و فرودهای فراوان و مبارزات طولانی هنوز دیوارهای بلندی پیش روی تحقق عادلانه حقوق اجتماعی برای زنان وجود دارد.

وی در این نشست که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد ، اظهارداشت: برابر مطالعات، تبعیض های جنسیتی مانع اصلی تحقق عادلانه حقوق اجتماعی زنان و ایجاد کننده محدودیت برای مشارکت و دخالت زنان در فعالیت های سیاسی و مدیریتی در سطح جهان است.

مولاوردی ثروت و قدرت را دو عرصه اصلی عنوان کرد که زنان از حضور گسترده در آنها دور نگه داشته شده اند و اظهار داشت: تفکر سنتی حتی در درون خود زنان یکی از زمینه های عملی محدود کننده حضور زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: البته الگوهای سنتی زندگی در جهان که بر اساس آنها بار اصلی اداره خانه و خانواده به شکلی ناعادلانه بر عهده زنان گذاشته شده است نیز یکی دیگر از عوامل اصلی دور ماندن زنان از نقش آفرینی موثر در عرصه های مدیریتی و سیاسی است. تقسیم ناعادلانه مسئولیتهای خانوادگی و مناسبات سنتی و نابرابر در خانواده ها باعث شده توان بالقوه زنان برای کسب مهارت شرکت در تصمیم گیری های بزرگ محدود شود.

مولاوردی اضافه کرد: نگرشهای تبعیض آمیز، نسبت کلی سواد کمتر زنان در مقایسه با مردان، مسئولیت های سنگین خانوادگی، نداشتن الگو، فقدان حمایت از سوی زنان صاحب قدرت، ترس از قرار گرفتن در معرض خشونت، وجود فرهنگ رویارویی در عرصه سیاست و اعطای عنوان سرپرست در خانواده و اجتماع به مردان باعث شده است که خود زنان نیز رغبت کمتری برای نقش آفرینی موثر اجتماعی، سیاسی و مدیریتی داشته و اساسا اعتماد به نفس کافی برای چنین نقش آفرینی هایی را نداشته باشند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: برای غلبه بر این مشکلات باید با لحاظ واقعیتهای اجتماعی، کلیشه های موجود درباره شایستگی های زنان نزد مردان و به ویژه خود زنان را اصلاح کرد، نوعی تقسیم کار جنسیتی در خانواده ها ایجاد کرد و زنان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار داد تا بتوانند در کنار وظایف سنگین روزمره، به نقش آفرینی موثر اجتماعی و سیاسی نیز بپردازند.

وی گفت: این زنان هستند که مقدمات حضور و نقش آفرینی مردان را در عرصه های سیاسی و اجتماعی فراهم می کنند، اما خودشان هنوز نتوانسته اند از دیوارهای بلند موانع حضور و نقش آفرینی در این عرصه ها عبور کنند. امروز زنان در کشورمان در عرصه هایی مثل تحصیلات عالی و اشتغال حضور بسیار موثرتری نسبت به گذشته دارند، ولی ظرفیتها و توانمندی های زنان در عرصه مدیریت همچنان ناشناخته مانده است.

شناسه خبر: 96270