دکتر شریعتمداری در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان البرز:

برگزاری جلسات سرمایه گذاری استانها، ابتکار دولت یازدهم برای استفاده از منابع غیردولتی در توسعه کشور است

معاون اجرایی رییس جمهوری تاکید کرد: برگزاری جلسات سرمایه گذاری استانها، پیش از سفر و در جریان انجام سفر دولت به استانها، از ابتکارات دولت تدبیر و امید برای دور کردن اتکای روند توسعه استانها از منابع بودجه ای و دولتی و استفاده از منابع غیردولتی برای سازندگی استانها بوده است.

سه شنبه 11 آبان 1395 - 17:40

دکتر محمد شریعتمداری روز سه شنبه در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان البرز، این استان را نمایی از ایران توصیف کرد که مهد بزرگان زیادی بوده است و گفت: سفر کاروان تدبیر و امید به استان البرز آخرین مرحله از سفرهای دور اول دولت به استانهاست و پس از سفر دولت به منطقه ورامین و پاکدشت و دماوند و فیروزکوه در تهران، دور دوم سفرها با اهداف و شکل و شیوه ای متفاوت آغاز خواهد شد.
معاون اجرایی رییس جمهوری با اشاره به انجام دو مرحله نظرسنجی در هر استان پیش از سفر کاروان تدبیر و امید به آن استان، اظهار داشت: ظرفیتهای بسیار خوبی در استان البرز وجود دارد و چنین جلساتی برای آشنایی سرمایه گذاران با این فرصتها و ظرفیتهاست.
دکتر شریعتمداری تصریح کرد که در راستای استفاده از تمام ظرفیتها برای توسعه استانها، جلسات سرمایه گذاری و توسعه استانها را برگزار می کنیم تا ریل توسعه کشور را از اتکا به منابع دولتی و بودجه ای به منابع عمومی غیردولتی و منابع خصوصی تغییر دهیم.

شناسه خبر: 96184