بازدید معاون حقوقی رئیس جمهور از طرحهای فرهنگی ، ورزشی و بهداشتی در حال اجرا در شهرستان خنداب

چهارشنبه 5 آبان 1395 - 11:20

شناسه خبر: 96071