دکتر امین زاده در دیدار جمعی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد:

سمن ها می توانند گفتمان حقوق شهروندی را به مطالبه ای جدی و عمومی تبدیل کنند

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اهمیت و تاثیر گذاری سازمان های مردم نهاد(سمن ها)، گفت: سمن ها می توانند، گفتمان حقوق شهروندی را از دغدغه ای ظاهری و روشنفکر مآبانه خارج کرده و به مطالبه ای جدی و عمومی تبدیل کنند.

دوشنبه 3 آبان 1395 - 18:47

دکتر الهام امین زاده روز دوشنبه در دیدار جمعی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد با بیان اینکه جامعه نیازمند برخورداری از حقوق شهروندی است، اظهارداشت: حقوق شهروندی متعلق و حق همه مردم ایران است و اختصاص به فضاهای روشنفکری ندارد و همه باید تلاش کنیم به مطالبه همگانی تبدیل شده و همه از مزایای آن برخوردار شوند.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به وجود حدود  11هزار عنوان قانون در کشور و اینکه هیچ شهروند و حقوق دانی نمی تواند ادعا کند که از همه این قوانین آگاهی دارد، گفت: متاسفانه مردم اطلاع کمی از قوانین و حتی حقوق قانونی خود دارند و در این خصوص ارایه آموزش های عمومی در کنار تنقیح قوانین یک موضوع ضروری است.

دکتر امین زاده خاطرنشان کرد:سمن ها و سازمان های مردم نهاد می توانند به صورت چهره به چهره، گقتمان حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند.

وی افزود: بی تردید با استفاده از ظرفیت و توانمندی سمن ها می توان در اداره امور کشور موفق تر بود و دولت به تقویت و استفاده از ظرفیت  سمن ها توجه جدی دارد .

دکتر امین زاده تصریح کرد : باید مطالبه و عطش حقوق شهروندی در جامعه و میان آحاد مردم شکل بگیرد و در این راستا بدنبال  برنامه ریزی و عمل هستیم واز همراهی و مشارکت سازمان های مردم نهاد در این زمینه استقبال می کنیم.

در این جلسه نمایندگان تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در سخنان جداگانه ای دغدغه ها، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح کردند و دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در پایان به سوالات آنان پاسخ داد.

شناسه خبر: 96030