دکتر رضوی در نشست خبری همایش ملی روستائیان و عشایر:

موضوع روستاها و عشایر در گذشته مورد بی توجهی بوده است/در دولت یازدهم رویکرد توان افزایی جایگزین رویکرد حمایتی صرف از روستاها شد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه موضوع روستاها و عشایر همواره مورد بی توجهی بوده است، خاطرنشان کرد: رویکرد دولتهای گذشته به روستاها عمدتا خدماتی و حمایتی بوده، نه بر مبنای توان افزایی تولیدی و اشتغال آفرینی، اما این رویکرد در دولت تدبیر و امید اصلاح شد و بر توان افزایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی شد.

شناسه خبر: 95889 -

چهارشنبه 28 مهر 1395 - 13:45

دکتر سید ابوالفضل رضوی روز چهارشنبه در کنفرانس خبری «همایش ملی روستائیان و عشایر» گفت: متاسفانه در هیچ دولتی موضوع روستاها و عشایر به شکل مساله ای جدی و تعیین کننده در سرنوشت کشور مورد توجه قرار نگرفت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه شاید دلیل این غفلت این بوده برنامه ریزان توسعه کشور همواره شهرنشینان بوده اند، افزود: متاسفانه این روال تا امروز هم ادامه یافته و همچنان تا حد زیادی جاری است.

دکتر رضوی با اشاره به اینکه در برنامه های چهارم و پنجم توسعه توجه به روستاها مورد تاکید قرار گرفت، اظهار داشت: متاسفانه با وجود این تاکیدات، باز هم بی توجهی به روستاها تداوم یافت.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تصریح کرد: با وجود تشکیل این معاونت به جای دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری، بودجه های سنواتی تخصیص یافته به این بخش که با همه فراز و نشیبها، بالاخره به دفتر مناطق محروم تخصیص می یافت، در طول سالهای 92 و 93 به صفر رسید.

دکتر رضوی خاطرنشان کرد: رویکرد دولتهای گذشته به روستاها عمدتا خدماتی و حمایتی بوده، نه بر مبنای توان افزایی تولیدی و اشتغال آفرینی، اما این رویکرد در دولت تدبیر و امید اصلاح شد و بر توان افزایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبتنی شد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به هدفگذاری نرخ رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه گفت: تحقق این نرخ رشد، بدون توجه به نقش روستاها به عنوان کانون تولید، ارزش آفرینی و اشتغال و درآمدزایی ممکن نیست.

دکتر رضوی اضافه کرد: متاسفانه نگاه غلط در تخصیص امکانات و ایجاد زیرساختها به مناطق مختلف، باعث شد روستاها به جای تلاش برای رشد تولید، صرفا به دنبال شهر شدن باشند تا از امکانات و تسهیلات برخوردار  شوند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در تشریح مشکلات روستانشینان به عدم برخورداری بخش قابل توجهی از اراضی روستایی از اسناد ثبتی اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه دستگاههای دولتی به دفعات به اراضی آبا و اجدادی روستائیان دست اندازی کرده و عمدتا زمینهای مرغوب و حتی در این اواخر زمینهای دیم برخی روستائیان را تملک کرده اند.

دکتر رضوی تصریح کرد: این همایش قرار بود در روزهای 14 و 15 مهر برگزار شود، اما از آنجا که دکتر روحانی تاکید و علاقه زیادی برای شرکت در این همایش داشت و در آن تاریخ نیز در سفر بود، ما تاریخ آن را تغییر دادیم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به رونمایی از بسته اشتغال و توسعه پایدار روستاها در این همایش گفت: در این همایش که با حضور رییس  جمهوری افتتاح و با حضور معاون اول  رییس جمهوری خاتمه خواهد یافت، بیش از 10 نفر از وزرا، معاونان رییس جمهوری و روسای کمیسیونهای مجلس حضور و سخنرانی خواهند داشت.

دکتر رضوی از اهالی رسانه خواست تا هر انتقادی را که به عملکرد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم وجود دارد، بازتاب دهند.

شناسه خبر: 95889

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات

- مصاحبه ها

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده