نشست مشترک معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح

يکشنبه 25 مهر 1395 - 12:40

شناسه خبر: 95855