دیدار با دبیرکل حزب کمونیست ویتنام

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 14:17

شناسه خبر: 95683