استقبال رسمی رییس جمهوری ویتنام از دکتر روحانی

پنجشنبه 15 مهر 1395 - 06:34

شناسه خبر: 95657