دکتر امین زاده در بازدید از دانشکده کارآفرینی:

دانش آموختگان، کارآفرینی را به فضایل شهروندی نیز آراسته کنند

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی از مدیران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران خواست تا ضمن شناسایی و معرفی شاخص های استاندارد کارآفرین موفق و قوانین مزاحم رونق کسب و کار، دانش آموختگان کارآفرینی را به فضایل شهروندی نیز آراسته کنند.

چهارشنبه 14 مهر 1395 - 14:04

دکتر الهام امین زاده روز چهارشنبه در دیدار با رییس، مدیران و اساتید دانشکده کارآفرینی، این دانشکده را یکی از مفیدترین و ارزشمندترین مراکز علمی و آموزشی کشور توصیف کرد.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: علوم مدیریت، اقتصاد و حقوق در عرصه کارآفرینی حرف اول را می زنند و تلفیق صحیح آنها تاثیر تلاشها برای کارآفرینی را ارتقا می دهد.
دکتر امین زاده با تاکید بر لزوم تلاش برای ارتقای سطح امنیت شغلی و به ویژه امنیت کارآفرینی افزود: باید بخش دولتی را بیش از پیش با حقوق بخش خصوصی و اهمیت و لزوم رعایت و تامین این حقوق آشنا کنیم.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: باید قوانین مزاحم کسب و کار را با کمک خود بخش خصوصی شناسایی کرد. فعالان بخش خصوصی باید آموزشهای لازم برای چگونگی مواجهه با این قوانین را فرا بگیرند و راهکارهای پیشنهادی آنها برای رفع این موانع قطعا جزو بهترین و کاربردی ترین راه حلها برای رفع این مشکلات است.
دکتر امین زاده با تاکید بر لزوم آموزش فضایل شهروندی به دانش آموختگان کارآفرینی تصریح کرد: کارآفرینان باید به فضایلی چون صداقت، پرهیز از نگاه منفعت طلبی شخصی و ملاک قرار دادن منافع جمعی و عمومی مجهز شوند.
دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: ارزش قایل شدن برای کارآفرینان ریسک پذیر بسیار مهم و باعث ترغیب و تشویق دیگر کارآفرینان برای ورود به عرصه های جدید و تجربه نشده کارآفرینی خواهد بود.
دکتر امین زاده با اشاره به اینکه یکی از وظایف محوله به دستیار امور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی است، گفت: در همین راستا با کمک سازمان استاندارد در حال تدوین شاخصهای استاندارد برای صنوف و مشاغل مختلف هستیم تا امکان احصای کیفیت و کمیت رعایت حقوق شهروندی در عملکرد آنها مقدور شود و در این راستا دست یاری به سوی دانشکده کارآفرینی نیز دراز می کنیم.
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران اولین در نوع خود در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که در سال 1386 از گروه به دانشکده ارتقا یافته است.
تربیت دانشجویان کارآفرین، مربیان کارآفرین و پژوهشگران کارآفرینی اهداف سه گانه این دانشکده هستند که به گفته دکتر زالی رییس دانشکده، برنامه های آموزشی آن در 15 دانشگاه دیگر کشور نیز ارائه می شود.
22.5 درصد دانش آموختگان این دانشکده مشغول کارآفرینی شده اند که یکی از بهترین آمار در عرصه ارائه آموزشهای کاربردی است.

شناسه خبر: 95642